Duży goniometr jest urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni umożliwia dokładne określenie kątów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w diagnostyce i monitorowaniu postępów rehabilitacji pacjentów. Goniometr stalowy budowa: Dzięki swojej strukturze, tani goniometr umożliwia precyzyjne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Podziałka położona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki potrzebujemy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny istotne jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i porady z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wybranym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się ustalić pozycję badanej kończyny lub stawu. Niezbędne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał konkretny widok na obszar, jaki będzie mierzony.
2. Wybór układu odniesienia: Potrzebne jest określenie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy toż również badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części także innych struktur anatomicznych, jakie potrafią mieć wykonywane pomiary.
3. Wykonanie testów w odpowiednim systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować jednolitość również wykonanie ich w konkretnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest konieczność ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma kluczowe znaczenie dla dokładności pomiarów.


4. Zapis wyników w systemie SFTR: Efekty uzyskane podczas testów w których goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z planem SFTR. Nazwa tego systemu składa się z kluczowych liter przedstawiających płaszczyzny, w których testowane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał duże zastosowanie nie tylko w dziedzinie medycznej, jednak też w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Wykorzystanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do określania kierunku i kątów w nawigacji, zwłaszcza na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku wobec innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Zastosowanie w wojsku: Inklinometr medyczny https://med-store.pl/sport-i-regeneracja/rollery-i-masazery/39/206 znalazł też użycie w działaniach wojennych. Był stosowany do określania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano też jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sytuacjach społecznych. Był stosowany do określania pozycji wroga oraz do przekazywania komunikatów za pomocą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności również możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym urządzeniem w różnych dziedzinach, w tym też w dziedzinach związanych z zaufaniem i obronnością.